U bent hier: Home

In de kijker

PERSBERICHT: Gemeentelijke basisschool Niel wordt deel van GO! scholengroep Rivierenland

Op donderdag 25 april kregen zowel de syndicale partners, de personeelsleden van GBS Niel als de ouderraad toelichting over de overname van GBS Niel door GO! scholengroep Rivierenland. En dit onder voorbehoud van de goedkeuring hiervan door de raad van bestuur van GO! scholengroep Rivierenland (30 april), de gemeenteraad Niel (7 mei) en de Raad GO! (10 mei).

De gemeentelijke basisschool van Niel zal dan vanaf het schooljaar 2019-2020 deel uitmaken van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap). De school in Niel, met campussen in de Veldstraat, de Schuttershofstraat, de F.D. Rooseveltstraat en de Ridder Berthoutlaan, krijgt hierdoor extra ondersteuning.

Volgens Eddy Soetewey, schepen van onderwijs in Niel is de overname een bewuste keuze: “We bouwen aan het basisonderwijs van Niel en staan voor een aantal pedagogische en organisatorische uitdagingen. GO! scholengroep Rivierenland zal voor een nog sterkere ondersteuning van de directeur en het schoolteam zorgen. Het garanderen van kwalitatief onderwijs op het grondgebied van Niel is voor ons een absolute prioriteit. We laten de school en alle Nielse leerlingen niet los, maar werken vanaf nu vanuit een regisserende rol en niet meer als organisator van basisonderwijs.”

Ondersteuning GO! scholengroep Rivierenland

De overheveling van het gemeentelijk basisonderwijs (GBS Niel) is een beleidsmaatregel, waardoor de school deel wordt van een organisatie wiens deskundige ondersteuning en begeleiding in de onderwijstaken buiten kijf staan.
GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 26 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

Planning volgende schooljaren

Voor de 597 leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Niel verandert er weinig. Het onderwijs wordt per 1 september 2019 voortgezet op dezelfde wijze zoals nu het geval is, met dezelfde directie en met de vertrouwde leerkrachten. De werkwijze in de klas blijft ongewijzigd, de schoolcultuur wordt behouden. Schooluren, uurroosters en dergelijke blijven dezelfde. Daarenboven zal de school zelfs meer autonomie krijgen. Aan de huidige regels inzake de vrije keuze van godsdienst, de maximumfactuur en dergelijke wordt in ieder geval niet geraakt. Bovendien engageert het GO! zich om de huidige capaciteit van het gemeentelijk basisonderwijs te behouden en zelfs verder uit te bouwen.

Eddy Soetewey: “We staan voor twee uitdagende schooljaren. In schooljaar 2019-2020 heeft de overname door het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap plaats. In 2020-2021 zal de nieuwbouw/verbouwing van de basisschool in Niel volledig afgerond zijn en kunnen we de volledige infrastructuur in gebruik nemen.”

In de week van 13 mei e.k. volgt nog een officieel persmoment in verband met de overname en de nieuwbouw.
 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur - TA -TADD - 2019-2020

Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

Stuur voor 15 juni het standaardformulier 'Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur' aangetekend op naar de Raad van Bestuur van
GO! scholengroep Rivierenland - Lindestraat 123a - 2880 Bornem.


oproep TA-TADD 2019-2020

formulier TADD 2019-2020

Meer informatie

Tevredenheidonderzoek ouders

Nu het schooljaar ten einde loopt, wil het team van GO! scholengroep Rivierenland graag de mening kennen van alle ouders over de schoolwerking. Daarom organiseert de scholengroep in alle scholen een tevredenheidonderzoek .

Binnen GO! Scholengroep Rivierenland werd hiervoor een vragenlijst opgesteld. 

U kan de vragen online invullen tot en met 24 mei 2019 via het volgend webadres:

http://bevraging.rvl.be/ouders

Er werd voor u een unieke toegangscode aangemaakt.U kreeg deze code via de school van uw kind.

Op zoek naar een school in uw regio ?

Scholengroep Rivierenland (6) verenigt de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Klein-Brabant, Vaartland, Rupelstreek.

Zoek een school >

 

Werken bij Scholengroep Rivierenland ?

Het onderwijs kent meer dan één gezicht. Benieuwd welke jobs Scholengroep Rivierenland te bieden heeft en hoe hiervoor te solliciteren?

Solliciteer >

kaart scholengroep rivierenland