U bent hier: Home » Jobs » Selectie- en bevordering » Functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen

Een functiebeschrijving is enerzijds een instrument dat erop gericht is een volwaardig human resources beleid te voeren dat een dynamische onderwijsaanpak in de school ondersteunt. Het is anderzijds een instrument dat een beschrijving bevat van alle uit te voeren taken, zodat het personeelslid weet wat van hem verwacht wordt.

Selectieambten

Opvoeder-huismeester buitengewoon secundair onderwijs
Technisch adviseur secundair onderwijs
Technisch adviseur buitengewoon secundair onderwijs
Adjunct directeur secundair onderwijs
Adjunct directeur buitengewoon secundair onderwijs
Adjunct directeur centrum voor volwassenenonderwijs

Bevorderingsambten

Directeur secundair onderwijs
Directeur buitengewoon secundair onderwijs
Directeur basisonderwijs
Directeur basisonderwijs (Freinetonderwijs)
Directeur buitengewoon basisonderwijs
Directeur centrum voor volwassenen onderwijs
Directeur centrum voor leerlingenbegeleiding
Directeur deeltijds kunstonderwijs
Technisch adviseur coördinator secundair onderwijs
Technisch adviseur coördinator buitengewoon secundair onderwijs