U bent hier: Home » Jobs » Wervingsambten » Functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen

Een functiebeschrijving is enerzijds een instrument dat erop gericht is een volwaardig human resources beleid te voeren dat een dynamische onderwijsaanpak in de school ondersteunt.
Het is anderzijds een instrument dat een beschrijving bevat van alle uit te voeren taken, zodat het personeelslid weet wat van hem verwacht wordt.

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Buitengewoon Basisonderwijs

Buitengewoon Secundair Onderwijs

Deeltijds Kunstonderwijs

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Centrum voor Leerlingenbegeleiding