U bent hier: Home » Over ons

Over ons

Wie zijn wij

GO! scholengroep Rivierenland groepeert alle onderwijsinstellingen en het centrum voor leerlingbegeleiding van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het werkingsgebied,
dat de regio's Klein - Brabant, Vaartland en Rupelstreek omvat.

Onze scholengroep bestaat uit 20 verschillende scholen. Deze zijn vaak ook nog eens opgedeeld in verschillende vestigingsplaatsen. Klik in het menu bovenaan op scholen voor een overzicht van onze instellingen per gemeente, onderwijsniveau of geografisch.

Onze scholen tellen samen 6408 leerlingen, als volgt verdeeld (situatie op 01/09/2017):

• 3411 leerlingen in 11 scholen voor gewoon basisonderwijs
• 521 leerlingen in onze basisscholen voor buitengewoon onderwijs
2118 leerlingen in onze 5 scholen voor gewoon secundair onderwijs
358 leerlingen in onze school voor buitengewoon secundair onderwijs

+

1213 cursisten in het Centrum voor Volwassenonderwijs
541 cursisten in het Deeltijds Kunstonderwijs (situatie op 01/09/2017)

Bestuur en organisatie

Scholengroep Rivierenland wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur. Daarnaast vormen de twee scholengemeenschappen aparte pedagogische samenwerkingsverbanden.

De scholengroep wordt ondersteund door de mensen van de stafdiensten.