U bent hier: Home » Over ons

Over ons

Wie zijn wij

GO! scholengroep Rivierenland groepeert alle onderwijsinstellingen en het centrum voor leerlingbegeleiding van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het werkingsgebied,
dat de regio's Klein - Brabant, Vaartland en Rupelstreek omvat.

Onze scholengroep bestaat uit 21 verschillende scholen. Deze zijn vaak ook nog eens opgedeeld in verschillende vestigingsplaatsen. Klik in het menu bovenaan op scholen voor een overzicht van onze instellingen per gemeente, onderwijsniveau of geografisch.

Onze scholen tellen samen 8000 leerlingen.

Bestuur en organisatie

Scholengroep Rivierenland wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur. Daarnaast vormen de twee scholengemeenschappen aparte pedagogische samenwerkingsverbanden.

De scholengroep wordt ondersteund door de mensen van de stafdiensten.

Meer informatie: brochure 2022-2023