U bent hier: Home » Over ons » Bestuur » Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is de  inrichtende macht van alle scholen die behoren tot de scholengroep. 
Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid,
het materieel en financieel beleid voor alle scholen en instellingen van de scholengroep.

Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad. De rechtstreeks verkozen leden worden via coöptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem.

De permanente deskundigen wonen alle vergaderingen bij. Zij nemen volwaardig deel aan alle besprekingen, met uitzondering van stemmingen. Bij stemmingen kunnen deze permanente deskundigen wel verzoeken dat hun stemadvies wordt genotuleerd. (Huishoudelijk reglement art. 2 punt 5).

Meer details vindt u op de site van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap!

Contact: Indien u  graag de leden van de raad van bestuur wil contacteren, kan u een e-mail sturen naar administratie@rvl.be ter attentie van de raad van bestuur van GO! scholengroep Rivierenland.

Voorzitter Ondervoorzitter Algemeen directeur Permanent deskundige

 

Leden      
 

 

Scholengroep