U bent hier: Home » Over ons » Onze missie

Onze missie

Als democratisch werkende Vlaamse Openbare Instelling integreert GO! scholengroep Rivierenland openbaarheid van bestuur, openheid van beleidsvoering, inspraak en participatie volwaardig in de werking.

Als bestuursniveau van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap waarborgt de scholengroep aan haar leerlingen, ouders en cursisten een open, democratisch en pluralistisch opvoedingsproject, zoals verwoord in het Pedagogisch Project van het GO!, met de klemtoon op openheid van geest, vorming van verdraagzame burgers die oog hebben voor de bestaande maatschappelijke ongelijkheden, respect voor kinder- en mensenrechten,…

De scholen realiseren dit in de dagelijkse schoolwerking vanuit dynamische schoolwerkplannen.

Als inrichtende macht creëert GO! scholengroep Rivierenland voor haar slagkrachtige en effectieve onderwijsinstellingen de best mogelijke voorwaarden om op duurzame wijze kwaliteitsonderwijs - met realisatie van maximale leerwinst en zelfontplooiingskansen voor elk individu - aan te bieden.

De democratische en leerlinggerichte scholen waarborgen maximale onderwijskansen aan iedereen en ontwikkelen zichzelf tot lerende organisaties met een sterk beleidsvoerend vermogen, die oog hebben voor het welbevinden en het welzijn van zowel leerlingen als leden van het schoolteam.

GO! scholengroep Rivierenland wil in haar scholen een aangepast, aantrekkelijk, ruim en flexibel studieaanbod aanbieden. De scholengroep stimuleert - en realiseert zelf - de solidariteit en de samenwerking tussen haar scholen.

GO! scholengroep Rivierenland erkent het belang van levenslang leren voor iedereen.
De scholengroep ondersteunt en stimuleert samen met de scholengemeenschappen onderwijsvernieuwing op maat en professionalisering van alle beleidsniveaus, teams en teamleden.

De scholengroep zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de administratieve druk op de scholen en het personeel te verlichten zodat zij meer energie, tijd en middelen kunnen vrij maken voor hun onderwijs- en opvoedingsproject.

Ook in het materieel en financieel beleid hanteert de scholengroep het principe van het goed rentmeesterschap.

Het communicatiebeleid van de scholengroep en de individuele scholen versterkt het vertrouwen van de gebruikers en hun ouders in de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en legt zo mee de basis voor een groeiend marktaandeel van het GO!-onderwijs in het werkingsgebied Rivierenland.