U bent hier: Home

In de kijker

GO! Scholengroep Rivierenland stelt ambitieus energiebesparend meerjarenbeleid voor

In samenwerking met de provincie Antwerpen

GO! Scholengroep Rivierenland lanceerde op donderdag 12 februari 2015, aan de vooravond van Dikketruiendag, een meerjarenbeleid omtrent investeringen in energiebesparende maatregelen. De scholengroep met 21 scholen en centra, 32 vestigingsplaatsen en 8856 leerlingen in Vaartland, Rupelstreek en Klein-Brabant zal tussen 2015 en 2019 750 000 euro extra investeren.

De GO! gebouwen zijn eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Voor onderhouds- en verbeteringswerken aan de gebouwen ontvangt de scholengroep jaarlijks ongeveer 600.000 euro dotaties van de Vlaamse Gemeenschap. Hiervan werd al een deel gebruikt voor energiebesparende maatregelen (bv. het vernieuwen van de verwarmingsinstallaties). Jaarlijks doet de scholengroep daar nu 150.000 euro reg-investeringen bovenop.

Goed rentmeesterschap

Deze investeringen gebeuren in budgettair moeilijke omstandigheden, maar gaan niet ten koste van de schoolbudgetten. Meer zelfs: met de investeringen wil de scholengroep het energieverbruik in al haar instellingen terugdringen. Wanneer het energieverbruik daalt, krijgen de scholen meer middelen voor de werking met de leerlingen. Scholengroep Rivierenland zou nog meer willen doen, maar moet rekening houden met de middelen die voorhanden zijn.

Scholengroep Rivierenland heeft de voorbije jaren onder het motto van ‘goed rentmeesterschap’ een vooruitziend financieel beleid gevoerd. De voorbije jaren werd voor de scholen voldoende financiële ruimte gecreëerd door een hervorming van de poetsdiensten. Daardoor zijn er nu extra middelen voor o.a. deze reg-investeringen.

Duurzaam energiebeleid

Goed rentmeesterschap betekent ook oog hebben voor de verdere globale toekomst en dus het voeren van een duurzaam energiebeleid. De opwarming van de aarde als gevolg van de CO2-uitstoot verdient daarom alle aandacht van ieder individu en iedere organisatie. Het is dan ook niet toevallig dat de scholengroep haar plan lanceerde aan de vooravond van de Dikketruiendag. Naast een energiebewust investeringsbeleid is een energiebewust gedrag een tweede belangrijke pijler. Het zijn Siamese tweelingen. Daarom ook moedigt de scholengroep haar scholen aan om actief deel te nemen aan Dikketruiendag.

Scholengroep Rivierenland voorziet in 2018 een evaluatie van drie jaar REG-investeringsbeleid. Op basis van deze evaluatie kan dan eventueel beslist worden – al dan niet met bijsturing – om het REG-investeringsbeleid te verlengen, bijvoorbeeld drie jaar tot 2022. De budgettaire ruimte is daarvoor dankzij het rollend fonds en de solidariteit tussen de onderwijsinstellingen aanwezig.

Op deze wijze wil de scholengroep zijn steentje bijdragen tegen de opwarming van de aarde en mee investeren in een groenere wereld. De scholengroep zet zo mee in op de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020 met het oog op zoveel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dikketruiendag in GO! Scholengroep Rivierenland kreeg met dit nieuws en het bezoek van Rik Röttger, gedeputeerde provincie Antwerpen, een feestelijk tintje. Tijdens het persmoment werd ook een overeenkomst ondertekend.

Financiering van het REG-investeringsfonds

Uit de reserves van de scholengroep wordt tot 2019, in jaarlijkse schijven, 500 000 euro extra vrijgemaakt voor investeringen in energiebesparende projecten. De investeringskost stroomt terug naar het REG-fonds (REG= Rationeel Energie Gebruik). Wij ramen tegen 2020 het bedrag op 250 000. Deze middelen worden gebruikt voor nieuwe investeringen in energiebesparende maatregelen en zo komt de investeringsenveloppe op 750 000.

Deze termijn wordt per project afgesproken tussen de entiteit en de scholengroep. Bij de begrotingsopmaak wordt in het verdelingsmechanisme een transparant overzicht bijgevoegd.

Persbericht: Nous sommes tous Charlie

Naar aanleiding van de terreuraanslag tegen de kantoren van het satirisch blad Charlie Hebdo in Parijs wil GO! Scholengroep Rivierenland extra aandacht besteden aan de rechten van de mens en de waarden van onze samenleving. Daarom stuurde de scholengroep deze voormiddag onderstaande brief naar al haar directeurs.

Persbericht

Bis-procedure personeelsbewegingen 1 januari 2015 

Meer informatie vindt u hier.

Personeelsbewegingen 1 januari 2015

Meer informatie over de personeelsbewegingen
en vacante betrekkingen vindt u hier.

Leerlingen stellen hun basisschool De Schorre voor!

Technisch Atheneum Den biezerd stelt eigen film voor!

Op zoek naar een school in uw regio ?

Scholengroep Rivierenland (6) verenigt de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Klein-Brabant, Vaartland, Rupelstreek.

Zoek een school >

Werken bij Scholengroep Rivierenland ?

Het onderwijs kent meer dan één gezicht. Benieuwd welke jobs Scholengroep Rivierenland te bieden heeft en hoe hiervoor te solliciteren?

Solliciteer >

kaart scholengroep rivierenland