U bent hier: Home

In de kijker

Waarnemende aanstelling directeur versterken mesoniveau GO! Rivierenland

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!

Meer informatie: GO! vacature

Verdere onderrichtingen in verband met de procedure vindt u hier.

Kandidaten dienen geldig te kandideren bij GO! Scholengroep Rivierenland.

Binnen de vastgelegde termijn en in overeenstemming met de wijze waarop dit in de selectieprocedure is voorgeschreven.

Timing uiterste datum indienen kandidatuur bij Scholengroep Rivierenland: datumstempel 17 juni 2016.

Kandidatuur met motiveringsnota ( max. 500 woorden ) worden aangetekend of tegen afgiftebewijs ingediend ten laatste op 17 juni 2016 bij de heer Luc Van Gasse, algemeen directeur scholengroep 6 Rivierenland; Lindestraat 123a te 2880 Bornem

 

Oproep: opleidingen schooljaar 2016-2017

Bekendmaking: de oproep dat een opleiding voor het behalen van het vormingsattest voor het ambt van directeur of adjunct-directeur & technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder wordt georganiseerd voor de opleidingen schooljaar 2016-2017

Kandidaten kunnen op 2 manieren tot de opleiding worden toegelaten:

1. Kandidaten die tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! nemen contact op met de Algemeen directeur van hun scholengroep* i.v.m. de inschrijvingsmodaliteiten. Het is de bevoegdheid van de Scholengroep om vanuit de talentenwerf kandidaten te selecteren voor de hen toegewezen plaatsen (*voor scholengroep Rivierenland reeds toegelaten tot de talentenwerf)

2. Kandidaten die pedagogisch personeelslid zijn van de pedagogische diensten van het GO! en personen die niet tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! kunnen de toelatingscriteria en de inschrijvingsmodaliteiten raadplegen in de oproep opleiding (adjunct-)directeur 'vrije instroom'.

In het schooljaar 2016-2017 worden volgende opleidingen georganiseerd:

• de opleiding voor het ambt van directeur of adjunct-directeur voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

• de opleiding voor het ambt van technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder.

Meer lezen over deze opleidingen kan via onderstaande links

http://pro.g-o.be/nascholing-en-opleiding/opleidingen-voor-selectie-en-bevorderingsambten

http://pro.g-o.be/nascholing-en-opleiding/opleidingen-voor-selectie-en-bevorderingsambten/(adjunct-)-directeur

http://pro.g-o.be/nascholing-en-opleiding/opleidingen-voor-selectie-en-bevorderingsambten/technisch-adviseur-(coördinator)-en-internaatbeheerder-of-hoofdopvoeder

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

Stuur voor 15 juni het standaardformulier 'Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur' aangetekend op naar de Raad van Bestuur van Scholengroep Rivierenland - Lindestraat 123a - 2880 Bornem

Meer informatie:

Op zoek naar een school in uw regio ?

Scholengroep Rivierenland (6) verenigt de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Klein-Brabant, Vaartland, Rupelstreek.

Zoek een school >

 

Werken bij Scholengroep Rivierenland ?

Het onderwijs kent meer dan één gezicht. Benieuwd welke jobs Scholengroep Rivierenland te bieden heeft en hoe hiervoor te solliciteren?

Solliciteer >

kaart scholengroep rivierenland