U bent hier: Home

In de kijker

Waarnemende aanstelling adjunct-directeur GO! Atheneum Boom

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!

Kandidaturen worden aangetekend of tegen afgiftebewijs ingediend ten laatste op 30 september 2016 bij de heer Luc Van Gasse, algemeen directeur scholengroep 6 Rivierenland, Lindestraat 123a te 2880 Bornem.

Verdere onderrichtingen in verband met de procedure vindt u hier.

Meer inlichtingen kan u bekomen bij mevr. Tania Van Poyer personeelsdirecteur Scholengroep Rivierenland. tania.vanpoyer@rvl.be of 03/ 897 98 28.

Selectieprocedure directeur GO! TA Den Biezerd in Niel

De scholengroep wenst over te gaan tot de toelating tot de proeftijd van een directeur op uiterlijk 1 januari.

Kandidaten dienen geldig te kandideren bij de scholengroep. Binnen de vastgelegde termijn en in overeenstemming met de wijze waarop dit in de selectieprocedure is voorgeschreven. Timing uiterste datum indienen kandidaturen bij de scholengroep: datumstempel 30 september 2016 (of indienen tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van GO! Scholengroep Rivierenland).

Meer informatie: GO! vacature

Verdere onderrichtingen in verband met de procedure kan u op onze website terugvinden of u kan ook terecht bij mevr. Tania Van Poyer personeelszaken GO! Scholengroep Rivierenland.
tania.vanpoyer@rvl.be of 03 897 98 28.
 

Waarnemende aanstelling TAC GO! TA Den Biezerd in Niel

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!

Kandidaturen worden aangetekend of tegen afgiftebewijs ingediend ten laatste op 30 september 2016 bij de heer Luc Van Gasse, algemeen directeur scholengroep 6 Rivierenland, Lindestraat 123a te 2880 Bornem.

Meer informatie: GO! vacature

Verdere onderrichtingen in verband met de procedure vindt u hier.
Meer inlichtingen kan u bekomen bij mevr. Tania Van Poyer personeelsdirecteur GO! Scholengroep Rivierenland. tania.vanpoyer@rvl.be of 03/ 897 98 28.
 

Leerlingenaantal GO! Scholengroep Rivierenland stijgt opnieuw!

Tegenover september vorig schooljaar is er een stijging van 2%,
131 leerlingen meer, mooi verspreid over de verschillende scholen.

De scholengroep telt nu 6280 leerlingen.

Sinds 2001 is er een stijging van ongeveer 1000 leerlingen! 

PERSBERICHT: Ouders GO! Scholengroep Rivierenland zijn zeer tevreden

Het team van GO! Scholengroep Rivierenland, de scholengroep met scholen in de regio’s Klein-Brabant, Vaartland en Rupelstreek, verheugt zich over de resultaten van de ouderbevraging. 89 procent van de ouders die deelnamen aan de enquête zegt tevreden te zijn over de school.

Bijna 1000 ouders van de ongeveer 6000 leerlingen namen dit jaar deel aan de ouderbevraging van GO! Scholengroep Rivierenland. De mama’s en papa’s geven de scholengroep en de school van hun kinderen een goed rapport. Zo is 89 procent van de deelnemende ouders tevreden over de school.

Het is al de vierde keer dat de scholengroep een tweejaarlijkse ouderbevraging organiseert. “We vinden het zeer belangrijk de mening van de ouders te kennen”, vertelt algemeen directeur, Luc Van Gasse. “Ook voor de scholen zijn de resultaten belangrijk om aan zelfevaluatie te doen.” In september worden alle resultaten in detail geanalyseerd.

Ook de leerlingen van het secundair onderwijs werden dit jaar bevraagd. Deze resultaten zullen naar volgend schooljaar toe bekeken worden.

De algemene resultaten van de ouderbevraging kan u hier vinden. 

Wij wensen u een prettige vakantie!

Op zoek naar een school in uw regio ?

Scholengroep Rivierenland (6) verenigt de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Klein-Brabant, Vaartland, Rupelstreek.

Zoek een school >

 

Werken bij Scholengroep Rivierenland ?

Het onderwijs kent meer dan één gezicht. Benieuwd welke jobs Scholengroep Rivierenland te bieden heeft en hoe hiervoor te solliciteren?

Solliciteer >

kaart scholengroep rivierenland