U bent hier: Home

In de kijker

Selectieprocedure adjunct-directeur GO! CVO Rivierenland

De scholengroep wenst over te gaan tot de toelating tot de proeftijd van een directeur op uiterlijk 1 september.

Kandidaten dienen geldig te kandideren bij de scholengroep. Binnen de vastgelegde termijn en in overeenstemming met de wijze waarop dit in de selectieprocedure is voorgeschreven. Timing uiterste datum indienen kandidaturen bij de scholengroep: datumstempel 13 mei 2016 (of indienen tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van GO! Scholengroep Rivierenland).

Meer informatie: GO! vacature

Verdere onderrichtingen in verband met de procedure kan u op onze website terugvinden of u kan ook terecht bij mevr. Tania Van Poyer personeelszaken Scholengroep Rivierenland.
tania.vanpoyer@rvl.be of 03 897 98 28.
 

Selectieprocedure GO! Basisschool Tovertuin Willebroek

De scholengroep wenst over te gaan tot de toelating tot de proeftijd van een directeur op uiterlijk 1 september.

Kandidaten dienen geldig te kandideren bij de scholengroep. Binnen de vastgelegde termijn en in overeenstemming met de wijze waarop dit in de selectieprocedure is voorgeschreven. Timing uiterste datum indienen kandidaturen bij de scholengroep: datumstempel 13 mei 2016 (of indienen tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van GO! Scholengroep Rivierenland).

Meer informatie: GO! vacature

Verdere onderrichtingen in verband met de procedure kan u op onze website terugvinden of u kan ook terecht bij mevr. Tania Van Poyer personeelszaken Scholengroep Rivierenland.
tania.vanpoyer@rvl.be of 03 897 98 28.
 

Selectieprocedure GO! Basisschool De Hoeksteen & GO! Basisschool 't krekeltje Boom

De scholengroep wenst over te gaan tot de toelating tot de proeftijd van een directeur op uiterlijk 1 september.

Kandidaten dienen geldig te kandideren bij de scholengroep. Binnen de vastgelegde termijn en in overeenstemming met de wijze waarop dit in de selectieprocedure is voorgeschreven. Timing uiterste datum indienen kandidaturen bij de scholengroep: datumstempel 13 mei 2016 (of indienen tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van GO! Scholengroep Rivierenland).

Meer informatie: GO! vacature

Verdere onderrichtingen in verband met de procedure kan u op onze website terugvinden of u kan ook terecht bij mevr. Tania Van Poyer personeelszaken Scholengroep Rivierenland.
tania.vanpoyer@rvl.be of 03 897 98 28.
 

PERSBERICHT: GO! Leefschool Villa Kakelbont in Boom breidt uit

De GO! Leefschool Villa Kakelbont breidt uit. Naast een kleuterschool krijgt de freinetschool in Boom nu ook een eerste leerjaar. Vanaf 1 september starten al zeker 16 kinderen.

Met een geboortekaartje, gemaakt door enkele ouders, wordt de geboorte van het eerste leerjaar van GO! Freinetschool Villa Kakelbont aangekondigd.

Op 1 september zullen al zeker 16 kleuters naar het ‘allereerste eerste leerjaar’ van de Freinetschool kunnen gaan.

De ouders, die overtuigd zijn van Leefschool Villa Kakelbont, zijn zeer tevreden. Overstappen naar het ‘klassieke’ onderwijs zagen velen niet zitten. Niet omdat het klassieke onderwijs slecht of minderwaardig is, maar omdat het anders is. Een andere leefschool lag al snel enkele kilometers verder. De vraag was er dus zeker.

Ook de leerkrachten en de directie van Villa Kakelbont zijn zeer tevreden. Vanessa Spiessens, directeur van GO! Basisschool Boom Park en GO! Leefschool Villa Kakelbont: “Wij geloven in deze vorm van onderwijs met kleuterschool Villa Kakelbont als goed voorbeeld. Toen de klassen van GO! BSBO Groenlaar naar een andere campus verhuisden, leek het ons het ideale moment om van Villa Kakelbont ook een lagere freinetschool te maken. We starten met een eerste leerjaar.”

Het team van de school is overtuigd dat een leefschool zoals Villa Kakelbont ideaal is voor de kinderen. Wie een kijkje wil komen nemen in de school is zeker welkom op de infoavond.

De infoavond zal doorgaan op 3 mei om 19u30 in de Dirkputstaat 428 in Boom.

Tevredenheidonderzoek ouders

Nu het schooljaar ten einde loopt, wil het team van GO! Scholengroep Rivierenland graag de mening kennen van alle ouders over de schoolwerking. Daarom organiseert de scholengroep in alle scholen een tevredenheidonderzoek .

Binnen GO! Scholengroep Rivierenland werd hiervoor een vragenlijst opgesteld. 

U kan de vragen online invullen tot en met 1 mei 2016 via het volgend webadres:

http://bevraging.rvl.be/ouders2016

Er werd voor u een unieke toegangscode aangemaakt.U kreeg deze code via de school van uw kind.

Oproep: opleidingen schooljaar 2016-2017

Bekendmaking: de oproep dat een opleiding voor het behalen van het vormingsattest voor het ambt van directeur of adjunct-directeur & technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder wordt georganiseerd voor de opleidingen schooljaar 2016-2017

Kandidaten kunnen op 2 manieren tot de opleiding worden toegelaten:

1. Kandidaten die tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! nemen contact op met de Algemeen directeur van hun scholengroep* i.v.m. de inschrijvingsmodaliteiten. Het is de bevoegdheid van de Scholengroep om vanuit de talentenwerf kandidaten te selecteren voor de hen toegewezen plaatsen (*voor scholengroep Rivierenland reeds toegelaten tot de talentenwerf)

2. Kandidaten die pedagogisch personeelslid zijn van de pedagogische diensten van het GO! en personen die niet tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! kunnen de toelatingscriteria en de inschrijvingsmodaliteiten raadplegen in de oproep opleiding (adjunct-)directeur 'vrije instroom'.

In het schooljaar 2016-2017 worden volgende opleidingen georganiseerd:

• de opleiding voor het ambt van directeur of adjunct-directeur voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

• de opleiding voor het ambt van technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder.

Meer lezen over deze opleidingen kan via onderstaande links

http://pro.g-o.be/nascholing-en-opleiding/opleidingen-voor-selectie-en-bevorderingsambten

http://pro.g-o.be/nascholing-en-opleiding/opleidingen-voor-selectie-en-bevorderingsambten/(adjunct-)-directeur

http://pro.g-o.be/nascholing-en-opleiding/opleidingen-voor-selectie-en-bevorderingsambten/technisch-adviseur-(coördinator)-en-internaatbeheerder-of-hoofdopvoeder

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

Stuur voor 15 juni het standaardformulier 'Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur' aangetekend op naar de Raad van Bestuur van Scholengroep Rivierenland - Lindestraat 123a - 2880 Bornem

Meer informatie:

Op zoek naar een school in uw regio ?

Scholengroep Rivierenland (6) verenigt de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Klein-Brabant, Vaartland, Rupelstreek.

Zoek een school >

 

Werken bij Scholengroep Rivierenland ?

Het onderwijs kent meer dan één gezicht. Benieuwd welke jobs Scholengroep Rivierenland te bieden heeft en hoe hiervoor te solliciteren?

Solliciteer >

kaart scholengroep rivierenland