U bent hier: Home » Nieuws » PERSBERICHT: Ontdek de school van jouw kind via een Virtual Reality Tour!

PERSBERICHT: Ontdek de school van jouw kind via een Virtual Reality Tour!

GO! atheneum Klein-Brabant pakt uit met innovatieve infodag!

Op zaterdag 9 februari organiseert GO! atheneum Klein-Brabant een innovatieve infodag. Tussen 10u en 15u kan iedereen kennismaken met de school.

Het ervaren leerkrachtenteam van de school laat de leerlingen werken met alle nieuwe tools, maar verrast nu ook ouders en grootouders met hun nieuwe manier van werken.

Het is eveneens door de gedrevenheid van het leerkrachtenteam en hun positieve houding ten opzichte van de 21ste-eeuwse vaardigheden dat de leerkrachten het kwaliteitslabel ‘School 4.0’ verdienen.

Virtual Reality Tour

Op de infodag kan de bezoeker naast een ‘gewone’ rondleiding op de school gebruik maken van de Virtual Reality Tour. Dit geeft de bezoeker de mogelijkheid virtueel binnen te stappen in de klassen en (praktijk)lessen, laboproeven, … mee te volgen. De bezoeker krijgt op deze manier een volledig beeld van het reilen en zeilen op de school. Deze innoverende technologie zal steeds meer ingezet worden op GO! atheneum Klein-Brabant, dit om de leeromgeving nog stimulerender te maken en gedifferentieerd onderwijs aan te bieden.

Kwaliteitslabel School 4.0

GO! atheneum Klein-Brabant heeft een grote sprong voorwaarts gemaakt in haar groei naar een innovatieve school, een ‘School 4.0’. 

AKB is een school die voorbereidt op de snel evoluerende maatschappij door een aangepaste schoolorganisatie, een aangepast en gemoderniseerd aanbod en stimulerende leeromgevingen. 

Judith Verhaert, directeur Onderwijsvernieuwing GO! scholengroep Rivierenland:
“Vanuit GO! scholengroep Rivierenland reiken we dan ook het label ‘School 4.0’ aan GO! atheneum Klein-Brabant aan omdat de school grote en onomkeerbare stappen heeft gezet in deze groei. Volgende criteria vinden we nu reeds terug in AKB en deze criteria kennen in de toekomst nog mooie perspectieven.”

1. Leerlingen worden lerenden en nemen hun leerproces zelf in handen (met o.a. zelfsturing en inschaling). Er is sterk gedifferentieerd onderwijs. Gepersonaliseerde leermixen op maat en op tempo van de lerende. 

2. Elke lerende wordt uitgedaagd met wisselende activerende werkvormen: o.a. van klassikale lessen en instructies, via onderzoekend leren tot flipping the classroom.

3. In de ‘School 4.0’ zijn er wisselende leergroepen afhankelijk van het onderwijsthema en de talenten en competenties van elke lerende: o.a. tijdens Jun10r samenwerking, tijdens de modules ‘Tools’ in het keuzegedeelte, ...

4. Leren samen werken en samenwerkend leren staat centraal in de ‘School 4.0’ – modules tools, projecten/projectweken, ...

5. De ‘School 4.0’ biedt een stimulerende leeromgeving die tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van elke lerende: o.a. Skills Labo, digitale leermiddelen en leermixen.

6. Er is een sterke samenwerking tussen de leerkrachten, o.a. via co-teaching, vakoverschrijdende samenwerkingen, Jun10r-samenwerking met de basisschool, vakoverschrijdende geïntegreerde projecten, ...

7. De evaluatie en het evaluatiesysteem is motiverend en gericht op de 21ste-eeuwse vaardigheden. De ‘School 4.0’ coacht de lerende naar een maximale leerwinst en persoonlijke ontwikkeling: o.a. evalueren via Rubrics en leerlinggesprekken. 


Bericht geplaatst op 05/02/2019 « Terug naar het overzicht