U bent hier: Home » Nieuws » Nieuwe bestuursleden & stijgende leerlingencijfers voor GO! scholengroep Rivierenland

Nieuwe bestuursleden & stijgende leerlingencijfers voor GO! scholengroep Rivierenland

De voorbije maanden werd de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van GO! scholengroep Rivierenland afgerond. Tussen de nieuwe leden zien we anciens, maar ook enkele nieuwe namen.
De nieuwe raad van bestuur staat klaar voor vier uitdagende jaren en de leden kunnen alvast tevreden starten, want de leerlingencijfers van februari 2022 gaven opnieuw een groeiend aantal lerenden weer.

Nieuwe namen & anciens

De raad van bestuur is de inrichtende macht van alle scholen die behoren tot de scholengroep. Voor GO! scholengroep Rivierenland zijn dat 21 scholen en meer dan 35 vestigingen in de regio’s Rupel, Vaartland en Klein-Brabant.

Elke vier jaar zijn er verkiezingen waarbij de verschillende schoolraden zes leden rechtstreeks verkiezen. Deze rechtstreeks verkozen leden worden via coöptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs.
Ook de algemeen directeur, Conny Romswinkel, maakt deel uit van de raad van bestuur. Zij heeft een raadgevende stem. Tevens wonen de leden van het MaT (Saskia Eeckman, Karine Eyckmans, Annouk Peelman en Sophie Van der Avort) de vergaderingen bij. Zij geven toelichting en advies over de niveaugebonden en specifieke dossiers.

Tussen de nieuwe leden zien we een paar gekende namen. Zo zullen ere-algemeen directeur Luc Van Gasse, de voormalige directeur-coördinator van het basisonderwijs Vera Van Epperzeel en de gewezen directeur van GO! basisschool De Linde in Bornem Magda Heyninck deel uitmaken van de nieuwe raad.
Andere nieuwelingen zijn Rik Röttger en Timmy Steemans. Samen met de anciens Jo Roels, Danny Vermeiren, Jean Pierre Decamp en Patrick Van de Vondel vormen zij de nieuwe raad van bestuur.

Luc Van Gasse werd op 29 maart 2022 door de leden verkozen als voorzitter van de nieuwe raad van bestuur.

Groei in leerlingencijfers

De leerlingencijfers van GO! scholengroep Rivierenland gaan ondertussen in stijgende lijn.

Het leerlingenaantal in het leerplichtonderwijs groeit verder van 7361 op 1 februari 2021 naar 7679 op 1 februari 2022.

Met het deeltijds kunstonderwijs van de GO! academie voor muziek en woord Willebroek erbij geeft dit een huidig totaal van 8231 lerenden in de scholengroep ten opzichte van 7891 vorig jaar. Dit is een stijging met 4,31 procent.

“Het is fijn dat het leerlingenaantal van GO! scholengroep Rivierenland groeit”, zegt algemeen directeur Conny Romswinkel. “Dat is zeker een pluim op de hoed van onze directeurs en hun teams. Zij focussen zich heel sterk op de kwaliteit van het onderwijs dat zij dagelijks verstrekken. De stijging van het aantal mensen dat voor onze scholen kiest, is daarvan een logisch gevolg.”
 


Bericht geplaatst op 29/04/2022 « Terug naar het overzicht